Mindwarp Productions b.v. vindt de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens heel belangrijk. Deze worden uitsluitend verwerkt voor de toepassingen zoals vermeld in deze app, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Heb je vragen over ons privacybeleid, vul dan bij Vraag je plaat in het menu aan het volgende in: Titel track Privacybeleid, Naam artiest Rob Stenders. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.